Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

„Gyermeki lét, gyermeki sorsok” pályázat

„Gyermeki lét, gyermeki sorsok” pályázat

Az Érdi Kincses Óvoda e-mailben kapott pályázati felhívást a Korczak Tisztelőinek Baráti Körétől. 2022-ben a társaság Janusz Korczakra emlékezik, ezért a gyermekvédelem nagy alakjának halála 80. évfordulója alkalmából pályázatot hirdetett óvodás, általános iskolás, középiskolás gyermekek, gyermekvédelmi gondozásban élők, azok nevelői, tanárai, és egyéb a gyermekvédelemmel valamilyen kapcsolatban állók számára.

.  Janus Korczak az „Öreg Doktor” néven ismertté vált kiváló lengyel orvos, gyógypedagógus és nagy tehetségű író volt egyben, karizmatikus nevelő, hatalmas küldetéstudattal. A „Gyermeki lét, gyermeki sorsok” témakörében művészeti és irodalmi alkotásokkal (kisfilm, montázs, mese, novella stb.), valamint szakmai anyagokkal (esettanulmány, helyzetelemzés, esszé), lehetet pályázni, amelyek a ma gyermekének életét, mindennapjait, örömeit, szépségeit és/vagy nehézségeit, nevelőikkel és társaikkal lévő kapcsolataikat mutatják be.

Az intézmény szoros szakmai kapcsolatban áll az óvoda szociális segítőjével Vígh Szilviával, akivel együtt elemeztük a pályázati lehetőséget. Ezt követően az intézmény Gyermekvédelmi Munkaközösségének nevelési év első értekezletén a munkaközösség vezetőjével és tagjaival megszerveztük a pályázati tevékenység lépéseit. Minden tagóvodánk készített egy gyermekrajz tablót, és meghirdettük a pedagógusok körében a mese vagy novellaírás lehetőségét. Vígh Szilvia szakmaközi együttműködésben aktívan vett részt a pályázatban és egy esettanulmányt készített beadandó pályaműként. A 7 tagóvodából 3 tagóvoda dolgozói írtak mesét a pályázatra, melyek az óvodai beilleszkedés, az érzelmek és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelésével kapcsolatos témában készültek el.

A pályázaton összességében 8 gyermekrajztablóval, 3 mesével és egy esettanulmánnyal vettünk részt. A pályázat benyújtását követően izgatottan vártuk az eredményt. Október elején e-mailben kaptunk értesítést arról, hogy a zsűrizés októberben, a program zárása és az eredményhirdetés novemberben várható. Így is történt, november 22-én A CEU épületében rendezett konferencián vettünk részt, ahol neves szakemberek kerekasztal beszélgetésben foglalták össze tapasztalataikat a témával kapcsolatban.

Legnagyobb örömünkre a zsűri Janus Korczak emlékéremmel, elismerő oklevéllel, tagóvodánként egy-egy több kötetből álló Janus Korczak szakkönyvcsomaggal, és meglepetés ajándékkal értékelte munkánkat. A pályázati anyag az Érdi Kincses Óvoda és tagóvodáiba járó mintegy 50 gyermek bevonásával, a tagóvoda vezetők, a pedagógusok, a Gyermekvédelmi Munkaközösség vezetője és tagjai, az intézmény iskolai- óvoda szociális segítője szakmai és szakmaközi együttműködésével készült.

Ezúton is köszönöm minden résztvevő aktív és lelkes munkáját!

Lehóczki Anna Elvira

Érdi Kincses Óvoda

intézményvezető

A Janus Korczak emlékére kiírt pályázaton való részvételem, Lehóczki Anna Elvirának, az Érdi Kincses Óvoda vezetőjének köszönhető. A kiírt témák, kategóriák közül olyat választottam, amelyben az intézményvezetővel együtt dolgoztam egy adott eset kapcsán. Az „Esettanulmány, helyzetelemzés, esszé” kategóriában indultunk pályázati anyagommal.  A pályázatkiíró által meghatározott formai követelményeknek megfelelő pályamunkát adtunk be, melyet szakmai vezetőm, Stehlik-Németh Krisztina is elolvasott és a pályázatra szakmailag alkalmasnak talált.

Célom az volt, hogy egy „siker-történetet” mutassak be. Többek között bemutattam, hogy milyen íve van a szülői felelősség ráébredésének külső segítség hatására, hogyan változik, alakul és formálódik a szülő kapcsolata közvetlen környezetével, gyermekeivel, és az intézményi hálóval (óvoda, iskola, családsegítő stb). Szerettem volna érzékeltetni az olvasóval, hogy milyen jelentős változásokat kellett felvállalnia a szülőnek, mint például a zárt családszerkezetből egyszülős családdá válás. Tényszerűen, tárgyilagosan szerettem volna bemutatni az eset ívét, nem felmentve a szülőt hibás viselkedése alól.

Janusz Korczak életét és tevékenységét, valamint a pályázók munkáját is bemutató konferencián került sor a díjátadásra, melyen az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetőjével vettem részt. A díjakon és ajándékokon kívül dicsérő szavakkal köszönték meg a részvételünket és a remek pályamunkákat a szervezők. Nagyon büszke vagyok, hogy az Érdi Kincses Óvodával és intézményvezetőjével együtt pályáztunk és köszönöm Stehlik-Németh Krisztina szakmai vezetőm támogatását.

Vigh Szilvia

óvodai, -iskolai szociális segítő

 

Vissza