Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Zöld tartalmak Harkály óvoda

„Minden nemzet olyan jövőt érdemel, amennyire múltját értékeli és őrzi.” (Kodály Zoltán)

Óvodánk Módszertani Segédanyagában az óvodai nevelésnek két kiemelt területe meghatározó, mely nevelő munkánk alapját képezi: a néphagyományőrzés és környezetünk védelme.

Ez a törekvésünk, célunk legelőször óvodánk elnevezésében, valamint csoportjaink nevében tükröződik.  Tagóvodánk a madár nevű utcák területén helyezkedik el, ezért óvodánk és csoportjaink is egy-egy védett madárról kapták nevüket: Harkály Tagóvoda és Sármány, Tengelice, Szalakóta és 2022. szeptemberétől a Fülemüle csoport. Így a gyermekek már óvodába lépésüktől kezdve megismerkednek ezekkel a madarakkal, külső jellemző jegyeikkel, életmódjukkal, a védettség fogalmával, valamint azzal az emberi felelősségteljes magatartással, gondolkodással, amellyel ők maguk is hozzájárulhatnak ezen madarak, élőhelyük megóvásában.

Csoportjaink ún. befogadó csoportok, mely szerint egy-egy csoport egy-egy évszaknak, az évszakhoz tartozó néphagyományoknak a befogadó csoportja: a Sármány az ősz, a Tengelice a tavasz, a Szalakóta a tél, a Fülemüle a nyár befogadócsoportja. Ez megjelenik a csoportok színében, hangulatában, dekorációjában. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket olyan esztétikus, harmóniát, nyugalmat sugárzó, gyermekközpontú környezet vegye körül, amelyben jól, biztonságban érzik magukat, és képesek belső késztetésből rácsodálkozni a körülöttük lévő élő és élettelen környezetre. Ennek alakításában ők maguk is tevékenyen részt vesznek, a gyerekek alkotásait, elképzeléseiket értékként kezeljük. A csoportok berendezése letisztultságot, nyugalmat, természetességet sugároz.  Minden csoportban létrehoztunk egy-egy természetpolcot, amelyen az adott évszak, aktuális időszak jellemző jegyei, termései, a természet által elengedett levelek, virágok stb. jelennek meg. Folyamatos alakításában a gyermekek, a szülők is gyűjtőmunkával aktívan részt vesznek. A természet kínálta lehetőségeken túl a néphagyományőrzés egyes elemei is megjelennek időszakosan pl. vásárhoz kapcsolódó régi, népi eszközök, szürethez használt eszközök (prés, lopótök, kereplő). A természet megismeréséhez a gyermekek rendelkezésére állnak nagyítók, bogármegfigyelők, természettel kapcsolatos könyvek.

Épületünk előterében az adott évszakra jellemző dekoráció fogadja az épületbe lévő gyermekeket, felnőtteket. Óvodánk első udvarát kerti dekorációk, virágok teszik hangulatossá.

Ezen a területen került elhelyezésre egy elballagott óvodásoktól kapott madárpalota, amelyen többfajta madáretető, valamint közelében három madáritató került elhelyezésre.  Az épület körül árnyékolóval felszerelt betonfelület van, ami lehetővé teszi az időjárástól szinte független szabad levegőn tartózkodást, ezáltal biztosítva a gyermekek edzettségének erősítését. A hátsó udvaron elhelyezett madáretetőket, a madáretetőket látogató madarakat a gyerekek a csoportszoba ablakából folyamatosan figyelemmel tudják kísérni. Az udvaron megtalálható örökzöld és lombhullató fák lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek megfigyelni a természet, az időjárás változásainak hatását. A szabad zöld terület, a változatos mászókák biztosítják a gyermekek számára nélkülözhetetlen felszabadult mozgást. Az épület falán elhelyezett ivókút gondoskodik a gyermekek folyamatos folyadékpótlásáról.

Éves tervünk, programjaink alapját az évszakok, a néphagyományhoz kapcsolódó jeles napok, ünnepek, valamint a zöld jeles napok határozzák meg. A tevékenységekben megvalósuló tanulás alapja a játék, a játékosság, melyben kiemelt szerepet kap a cselekvés, cselekedtetés, a tevékenykedtetés, a felfedezés, a közös rácsodálkozás élménye. Olyan helyzeteket teremtünk, amelyben a gyerekek belső késztetésből nyitottakká válnak környezetük megismerésére, felfedezésére. Mintaadással, közös tevékenykedéssel alakítjuk ki a gyerekekben a felelősségteljes, környezettudatos, a fenntartható fejlődés érdekében nyitott emberi magatartást. Ezen törekvésünk áthatja az óvodai élet egész területét. A csoportszobákban is és az óvoda területén több helyen van szelektív szemetes, a gyerekeknek már beépült a mindennapos cselekedeteik közé a szelektív hulladékgyűjtés. A „hulladék nem szemét” elve is megjelenik állandó tevékenységeinkben: eszközöket, játékokat, szemléltető eszközöket barkácsolunk belőlük a gyerekekkel. A gyerekek folyamatosan részt vesznek a madarak etetésében, itatásában, a növények gondozásában, környezetük alakításában. Gyermek méretű gereblyék, lombseprűk, lapátok segítségével aktívan közreműködnek az udvarunk gondozásában is. „Kis kertünkben” a szülők támogatásának köszönhetően a gyerekekkel közösen magokat, palántákat ültetünk el, melyeket közösen gondozunk, a beérett terméseket elfogyasztjuk, így a gyerekek közvetlen tapasztalatszerzés során megismerik a munka fontosságát.  Az energia- és a víztakarékosság gyakorlatát folyamatos példamutatással, közös tevékenységekkel alakítjuk, melynek következtében beépülnek a gyerekek tudatos cselekvései közé. Az egészséges életmód, életvitel megalapozása kiemelt feladatunk. Az egészséges ételeket a gyermekek étkeztetését ellátó konyha biztosítja. Emellett a szülők támogatásának köszönhetően szinte mindennap fogyasztanak valamilyen friss gyümölcsöt a gyerekek. Egészségnapok, egészséghét keretében még kiemeltebben ráirányítjuk a gyermekek figyelmét egészségünk fontosságára. Az időjárás függvényében sokat tartózkodunk a szabadban. A mindennapos mozgás, szabad levegőn tartózkodás segíti a gyerekek ellenállóképességét, erőnlétét, állóképességét. Közös tevékenységekkel, egyéni, differenciált bánásmóddal segítjük, biztosítjuk a gyermekek egészséges lelki fejlődését. Népünk hagyományainak, szokásainak, játékainak megismerésével a gyerekekben kialakul a múltunk iránti tisztelet, a szülőföld iránti szeretet érzése.

Programjaink összeállításában a változatosságra törekszünk: vannak csoportszintű, óvodai szintű, valamint a szülőkkel közös programjaink. A néphagyományhoz kapcsolódó eseményeink is mindig nagy népszerűségnek örvendenek a szülők körében, sokan ezeken az alkalmakon ismerkednek meg egy-egy néphagyománnyal. (pl. Márton nap, Kiszézés).

Az óvodánkba szervezett, külsős előadók által kínált programokban is meghatározó a néphagyományőrzés és a környezetünk védelme. Előadásaink mindig egy-egy néphagyományhoz kapcsolódó ünnephez (pl. Márton nap, Farsang, Karácsony, Szüret), jeles zöld napokhoz (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld világnapja, Madarak és fák napja) vagy egyéb ünnephez kapcsolódnak (pl. gyermeknap).

Orbán Enikő tagiintézményigazgató

Vissza
Címkék:
Harkály Tagóvoda zöldhírek