Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozik az Ófalusi Tagóvoda

t                 Az Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája Érd Ófalu településrészen található a Fő utca 12. szám alatt. Az épület a város első községházaként épült, majd kb. az 1950-es évektől már köznevelési intézményként működik. Ebből kifolyólag műemlék védelem alatt álló épület. Óvodánk Érd Megyei Jogú Város első óvodájaként nyitotta meg kapuit. 
Óvodánk jelen pillanatban 4 csoporttal működik, családias légkörű, heterogén csoportokkal. Férőhelyünk megengedett maximális létszáma 80 gyermek. Pedagógiai programunkban kiemelt feladatunknak tekintjük a környezetvédelmet és a fenntarthatóságra való nevelést, valamint inkluzív nevelést Állandó gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens segíti a napi operatív munkát és a gyermekek egyéni fejlesztését koordinálja. Óvodánk az autista spektrumzavarral élő és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekeket is fogadja és az együttnevelésre építve segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek kiegyensúlyozott, folyamatos és egyenletes fejlődését. 
Csoportjaink felszereltsége folyamatosan, évről-évre bővül és megújul. Ezzel is a gyermekek biztonságán túl az esztétikai érzékenyítést is szolgálja. 
 Programunkat a Tevékenység központú programból formáltuk óvodánkra, melynek alapján a gyermeketeket a tevékenységeken keresztül fejlesztjük. 

           Elsődleges feladatunknak tartjuk a környezettudatos magatartás és attitűdök elsajátítását, belső értékké tételét. A „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” alapelvek mentén a gyermekekkel megismertetjük azon értékeket, amivel szebbé és élhetőbbé tehetik a környezetüket, akár otthon, akár közösségben. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkból kikerülő gyermekek környezettudatos szemlélettel nevelődjenek. Környezeti jeles napok alkalmával a cselekményközpontú kirándulásokkal, akár nyitott programokkal is ismeretszerzési és tapasztalati lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára. 
A környezeti nevelésünk keretei közt szerepel a szelektív hulladékgyűjtés, mely a csoportszobákban is megvalósul, kihelyezett tárolók állnak rendelkezésére a gyermekek számára. Komposztálással is megismerkedhetnek a gyermekek, kihelyezett komposztálóládákban együttesen gyűjtjük a zöld hulladékokat.

        Az óvodánkba járó gyermekeket rendszeresen bevonjuk az óvoda környékének rendbetételébe is. Minden csoportnak külön zöldség és virágoskertje van. Egy közös gyógynövénykert is segíti a gyermekek ismeretszerzését és tapasztalatát. Ezekből rendszerint teákat is készítünk a téli évszakok során. Udvarunkon található egy „rovarhotel”, melyben a gyermekek megfigyelhetik a rovarok, bogarak téli készülődését és a tavaszi rajzását is. Kihelyezett madáretetőinkben folyamatosan gondozzuk és etetjük az udvarunkon élő madarakat. Odúinkban, minden tavasszal megfigyelhető a madarak költési szokása is. 
 Óvodánk környéke, a Duna part közelsége nagyon jó lehetőséget ad a fentiek megvalósításához, természeti értékeink óvásához.

 
Küldetésnyilatkozatunk: 
„Mi nem az átlagot keressük, hanem minden gyermekben meglátjuk az egyedit.”


 
 
Némethné Kesztler Mónika
tagintézmény-igazgató