Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Ófalusi Tagóvoda


„A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy
bonyolult és elkápráztató világ felfedezői vagyunk. Vannak emberek, akikben ez a
szenvedély az idők múlásával, vagy az élet megpróbáltatásai közepette kihűl, de vannak
szerencsések, akiket életük végéig hevít.”
(Gerald Durell)


    A környezeti nevelést, a környezethez való pozitív magatartásformákat, attitűdöket már egészen kicsi korban meg kell ismertetni a gyermekeket. Minden értékével és problémáival, amiket magában rejt a környezete. Ha a gyermek már az óvodában találkozik ezekkel az értékekkel, akkor felnőttfejjel könnyebben tud vigyázni magára és környezetére, annak ásványi anyagaira, erőforrásaira, ami nélkül nincs élet a Földön. Freinet munkássága és azon törekvései, hogy a természetet vigyük el a gyermekeknek, irányt mutathat nekünk, pedagógusoknak. A gyermekeket körülvevő környezet a maga gazdagságával, végtelen sokszínűségével, sok mindenre tanítja, neveli őket. Nem a tudományok szűrőjén keresztül, hanem a maga természetes valóságában, egységében. Freinet ezen törekvéseit egy mondatban összefoglalja, amit mi is adoptálhatunk a hétköznapjainkba: "Nyissuk ki az óvoda kapuját az életre!"
    A természet az, ami a legközelebb áll az emberhez, s megfelelő alapot teremt a fejlődéshez. A nevelés alapvető színtere, táptalaja. Naponta változó csodái, gazdagsága változatos lehetőséget biztosít a játékhoz, munkához és a tanuláshoz egyaránt. 


Környezeti nevelés legyen több mint a környezet megismerése:
  • környezettudatos, környezetre figyelő magatartás megalapozása
  • a környezettel való harmonikus együttélést biztosító szokások, magatartásformák kialakítása, 
  • környezeti kultúrára nevelés, az ismeretektől a környezetbarát életvitelig 
     
Zöld ünnepeink: 

Állatok Világnapja 
Séták és kirándulások alkalmával biztosítjuk az állatok közvetlen környezetében történő megfigyelését (háziállatok, ház körül élő állatok, díszállatok, vadállatok, mint vadasparkok és állatkertek).
Állatbemutatókkal (vendégszereplős) is érzékszervi tapasztalatokat nyújtunk, kihasználva a magasabb hőfokon való ismeretszerzést (pozitív attitűd az állatok fele).
Tevékenységekbe ágyazottan minden nevelési területen megjelenítjük az állatokat, külön kezelve a vadon élő és a házi, szárazföldi és vízi fajokat.
Játékos feladatokkal dolgozzuk fel azon tapasztalatainkat, amikkel megismerkedhettünk a környezeti tapasztalásaink során.
Óvodánk udvara által kínált lehetőségekből adódóan megfigyelhetjük a madarak élettani szokásait a költéstől a téli madárgondozásig.
„Rovarhotelünk” a bogarak, rovarok életét hozza el gyermekeink számára, így évszakonként, közvetlen megfigyelések alkalmával közelebb kerülhetnek az ízeltlábúak világához.
Kihasználva a Duna közelségét, megfigyeléseket végezhetünk az ártéri erdő állat és élővilágáról, otthonáról. Különös tekintettel a hüllőkre, madarakra, ízeltlábúakra, szerencsés esetben kisebb emlősökre (hód).
Rajzpályázatok felderítése és részvétel a témakörben.


Víz Világnapja:
A Duna közelsége lehetővé teszi, hogy megismerhessék a gyermekeink az élő vizeket, azok csodáit és veszélyeit. Kirándulásaink során közvetlen környezeti tapasztalatokat gyűjthetnek.
Kirándulásaink távolabbi élővizeinkhez, mint Velencei-tó, ugyancsak a közvetlen környezet élményét és tapasztalatait segíti a gyermekek számára. A víz nem csak létfontosságú elem, hanem élőhelyként is szolgál az állatainknak.
Minden évben meghívást kapunk az Érdi Vízműtől, ami óvodánktól 20 perc sétára van az óvodától. Ott az ember számára fontos elemek kerülnek feldolgozásra, bemutatókkal. Tiszta víz, mely élteti az embert. Szennyvíz, víztisztítás. Sor kerül minden esetben egy PPT vetítésre, ahol a mi helyzetünk kerül összehasonlításra távolabbi, vízszegény országokhoz képest. 
Tevékenységeink keretein belül, minden tevékenységet átható játékos feladatokkal dolgozzuk fel a tapasztaltakat. Akár csoportszobában történő vizes játékokkal (babafürdetés, pecázás, mérések, halmazállapotváltozások megfigyelése), akár udvari játékaink során nagymozgásos vagy egyensúlyfejlesztő gyakorlatokkal (víz hordása egyik vödörből a másikba).
Kertgondozási munka jellegű tevékenységeink közben a locsolások, öntözések alkalmával a víz fontosságát és a környezetre való hatását is megtapasztalhatják.
Rajzpályázatokon való részvétel.Föld napja:
A város által rendezett, óvodáknak és kisiskolásoknak való vetélkedőre való felkészülés, részvétel.
Kirándulások szervezése és lebonyolítása alkalmával, megismerni a közeli tájegységre jellemző természeti formákat, élőhelyeket, élővizeinket.
Szelektív hulladékkezelés fontosságának megismertetése. Óvodánk csoportszobáiban a papír és a műanyag hulladék gyűjtésére kihelyezett edények adnak az ismeretek elmélyítéséhez segítséget. 
Komposztálással való közvetlen környezetben való megfigyeléshez, elsajátításához, óvodánk udvarán komposztládák segítik a gyermekeket a komposztálással kapcsolatos tapasztalataik megismerésére és elmélyítésére.
Óvodánk udvarán minden csoportnak van külön kertje, ahol a zöldségek és a virágok fejlődését és életciklusát követhetik nyomon a gyermekek. Ebben aktív munka jellegű tevékenységgel is részt vehetnek és feladatot vállalhatnak.
Fontosnak tekintjük a globális felmelegedésre való figyelemfelhívást is. Így a környezetbarát gyalogos és a kerékpáros közlekedés alap szabályaival megismertetjük a gyermekeket. Ehhez közlekedési táblák is rendelkezésünkre állnak, amivel egy kicsi „KRESZ parkot” is ki tudunk alakítani célunk eléréséhez.


Madarak és Fák Világnapja:
Óvodánk udvarának adottságait kihasználva, a rengeteg meglévő gyümölcsfa és kultúrnövény segíti a gyermekek megfigyeléseit és tapasztalatai bővítését, melyben egész évben, évszakonként megfigyelhetjük a növények életciklusát. A terméseket együtt szedjük, és együtt fogyasztjuk vagy dolgozzuk fel a gyermekekkel.
Kerítésünk mellé telepített élősövény természetes védősávot képez az óvodaudvar és a közút között. Ezzel is védve a gyermekeinket a légszennyezéstől és a portól.
Óvodánk udvara által kínált lehetőségekből adódóan megfigyelhetjük a madarak élettani szokásait a költéstől a téli madárgondozásig.
A Duna közelségéből adódóan kirándulásokat szervezünk, ahol az ártéri erdő ökoszisztémáját is a közvetlen környezetben megfigyelhetjük. Akár a fákat akár a madárvilágot szemléltethetjük az ott található változatos élővilág szemléltetésével.
Egynyári növények ültetésével a környezeti nevelésen túl az esztétikai érzékenyítés is a gyermekek érdekeit szolgálja.
Aktuális rajzpályázatokon való részvétel.

Ha tehát sikerül kinyitnunk az óvoda kapuját az életre, az mindenképpen az emberiség javára válik. A természethez való pozitív viszony egy befektetés a jövőbe. „Gondolkodj globálisan cselekedj lokálisan” és a Föld még sok generáción keresztül jelent „bölcsőt és sírt” az elkövetkezendő nemzedékek számára.