Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozik a Harkály Tagóvoda

-      Óvodánk több mint 70 éve – Érd első óvodái között – folyamatos maximális kihasználtság mellett működik, egy minden igényt kielégítő korszerű épületben. Az óvodaépületben helyet kaptak, ill. kialakításra kerültek a mindennapi optimális nevelő-oktatómunka feltételeit maximálisan biztosító terek. Nagyméretű, világos, redőnyökkel, klímával ellátott csoportszobák, öltözővel, mosdóhelyiséggel vannak ellátva, közvetlen kijárással a játékokkal felszerelt udvarra. Térburkolattal ellátott, illetve füves udvari játszórész, ivókút, nyári időszakban párakapu áll a gyermekek rendelkezésére.
Az óvoda ill. a csoportnevek kiválasztásában meghatározó volt, hogy óvodánk körzetébe – nagyrészt - madár nevű utcák tartoznak. A Harkály Tagóvodában 4 (vegyes életkorú) csoport működik: Sármány, Szalakóta, Tengelice és Fülemüle csoport.     
       Nevelőmunkánk alapja és elsődleges feladata: alakítani, formálni a ránk bízott gyermekeket és megmutatni számukra a világot olyannak, amilyen. Tagóvodánk helyi adottságaiból, hagyományaiból következően - az óvodai nevelés két olyan területének kiemelését tartottuk meghatározónak – ami mindig is fontos volt számunkra: a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása.
A különböző tevékenységi területek nevelésünkben szorosan összekapcsolódnak – naponta gerincét alkotva az óvodai tevékenységeknek úgy, hogy a komplexitáson belül minden terület megtarthassa önállóságát is.
         Az óvoda és a csoportok összetartó erejét az együttes programok adják.  A közösségi érzés kialakításában fontos szerepet töltenek be ünnepeink, hagyományaink. A hagyományőrzés beépül a gyermekek mindennapjaiba, áthatja a nevelés egész folyamatát, kiteljesíti a családdal való kapcsolattartást, gazdagítja a gyermekek személyiségfejlődését. A szülők aktívan bekapcsolódhatnak programjainkba, ezáltal elmélyítve a családokkal való kapcsolatainkat ( barkács délutánok, Márton napi lámpás felvonulás, Karácsonyköszöntő, Kiszebáb égetés, nyílt napok, az édesanyák köszöntése…), bemutató foglalkozásokat, tevékenységeket láthatnak, melyekben az óvodai nevelés szinte valamennyi tevékenységi területe megjelenik.
Havi rendszerességgel színházi, bábszínházi előadásokat, ismeretterjesztő, interaktív bemutatókat, zenés, táncos műsorokat szervezünk, ill. változatos fakultatív programokat kínálunk fel. Lehetőséget biztosítunk csoportközi hagyományőrző foglalkozások keretén belül a népi játékok, játékfűzések, jeles napok, népszokások iránt fokozottabban érdeklődő gyermekek képességeinek fejlesztésére is.
Elsődlegesnek tekintjük és alkalmazzuk azt a nevelési módot, amelyben az óvodáskorú gyermek minden kényszer nélkül, saját magához viszonyítva optimálisan fejlődhet, és alapkövetelménynek, hogy minden gyermek számára - sokrétű, differenciált kínálat nyújtásával - biztosítsuk saját individuális, emocionális, intellektuális és szociális potenciáljának a megvalósulását!
 
„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet.
De, hogy mit fogad el: azt bízzuk rá.
Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.”
(Kodály Zoltán)
 
Orbán Enikő
tagintézmény-igazgató