Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozik a Harkály Tagóvoda

 
             Óvodánk több mint 70 éve – Érd első óvodái között – folyamatos maximális kihasználtság mellett működik, 2012. 03. 20.-tól egy minden igényt kielégítő, új épületben. Az új, korszerű óvodaépületben helyet kaptak, ill. kialakításra kerültek a mindennapi optimális nevelő-oktatómunka feltételeit maximálisan biztosító terek. Nagyméretű, világos, redőnyökkel, klímával ellátott csoportszobák, minden csoportnak külön öltöző, mosdóhelyiség, minden csoport közvetlen kijárása a játékokkal felszerelt udvarra.  Logopédiai foglalkoztató. Térburkolattal ellátott, illetve füves udvari játszórész. Udvari ivókút, nyári időszakban párakapu.
        Az óvoda ill. a csoportnevek kiválasztásában meghatározó volt, hogy óvodánk körzetébe – nagyrészt - madár nevű utcák tartoznak. A Harkály Tagóvodában 4 (vegyes életkorú) csoport működik: Sármány, Szalakóta, Tengelice és Fülemüle csoport. A megnövekedett gyermeklétszám miatt 2022.09.01-től a tornateremből csoportszoba lett. A többi csoporthoz hasonlóan, ez a csoport is madárnevet kapott. Az új csoport neve Fülemüle.

            Nevelőmunkánk alapja és elsődleges feladata: alakítani, formálni a ránk bízott gyermekeket és megmutatni számukra a világot olyannak, amilyen. Tagóvodánk helyi adottságaiból, hagyományaiból következően - az óvodai nevelés két olyan területének kiemelését tartottuk meghatározónak – ami mindig is fontos volt számunkra: a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása.
A különböző tevékenységi területek nevelésünkben szorosan összekapcsolódnak – naponta gerincét alkotva az óvodai tevékenységeknek, úgy, hogy a komplexitáson belül minden terület megtarthassa önállóságát is.

     Az óvoda és a csoportok összetartó erejét az együttes programok adják.  A közösségi érzés kialakításában fontos szerepet töltenek be ünnepeink, hagyományaink. A hagyományőrzés beépül a gyermekek mindennapjaiba, áthatja a nevelés egész folyamatát, kiteljesíti a családdal való kapcsolattartást, gazdagítja a gyermekek személyiségfejlődését. A szülők aktívan bekapcsolódhatnak programjainkba, ezáltal elmélyítve a családokkal való kapcsolatainkat (játszóházak, barkács délutánok, Márton napi lámpás felvonulás, Karácsonyköszöntő, Kiszebáb égetés, nyílt napok, az édesanyák köszöntése…), bemutató foglalkozásokat, tevékenységeket láthatnak, melyekben az óvodai nevelés szinte valamennyi tevékenységi területe megjelenik.

      A gyermekek fejlesztését két síkon igyekszünk megvalósítani: óvodai csoportjainkban a napi tevékenységekbe ágyazva, illetve a differenciálás, és a felzárkóztatás mellett (csoportokon átívelő) - kiscsoportos „tehetséggondozó” foglalkozások keretében.

„Rajtunk múlik”                     Tehetséggondozó csoport a környezetvédelemért, a fenntartható fejlődésért
„Kis Tudós Klub”                  Matematikai – logikai játékok – Környezetünk csodái
„Alkot - lak”                          Kézműves tehetségcsoport  
           

         Havi rendszerességgel színházi, bábszínházi előadásokat, ismeretterjesztő, interaktív bemutatókat, zenés, táncos műsorokat szervezünk, ill. változatos fakultatív programokat kínálunk fel. Lehetőséget biztosítunk csoportközi hagyományőrző foglalkozások keretén belül a népi játékok, játékfűzések, jeles napok, népszokások iránt fokozottabban érdeklődő gyermekek képességeinek fejlesztésére is.

      A sport területén évek óta jól bevált programunk az ovifoci, amelynek keretén belül a gyerekek fejleszthetik ügyességüket, mozgásukat, teherbírásukat.

          Elsődlegesnek tekintjük és alkalmazzuk azt a nevelési módot, amelyben az óvodáskorú gyermek minden kényszer nélkül, saját magához viszonyítva optimálisan fejlődhet, és alapkövetelménynek, hogy minden gyermek számára - sokrétű, differenciált kínálat nyújtásával - biztosítsuk saját individuális, emocionális, intellektuális és szociális potenciáljának a megvalósulását!

 

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet.
De, hogy mit fogad el: azt bízzuk rá.
Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.”
(Kodály Zoltán)


 
Agócs Erika
Tagóvoda-vezető
Érd, 2021.