Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

                                                                                               Tájékoztató 
                                                        Óvodai- és Iskolai Szociális Segítő tevékenység működéséről az intézményben


 A feladatellátás jogszabályi alapját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.),   valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük   feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet (továbbiakban NM rendelet) nyújtja. Az NM rendelet (NM rendelet 25.§. (1) (2) rendelkezései   szerint az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás célja a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény   pedagógusainak, az intézményben megjelenő egyéb szakembereknek. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális   munkát végez, valamint gyermek – és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

  Hogyan és miben tud segíteni az óvodai szociális segítő?

 
  • A Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más, problémát okozó területein
  • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés
  • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő, a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy
 a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen
  • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális); ügyintézésben való
 segítségnyújtás (pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése)
  • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való
 kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában
  • A gyermekvédelmi felelőssel együttműködve végzi munkáját
  • Részt vesz a közösségi programok szervezésében
  • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag, delegálja a
 családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz


 Az óvodai szociális segítőt önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük problémájuk megoldásában.