Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása, minden olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás a munkakörre előír.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI. 7) önkormányzati rendelete alapján éves cafetéria juttatás és egyéb minősítési pótlék az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazottaknak szóló erkölcsi bizonyítvány
•         Végzettséget igazoló okiratok másolatai
•         Fényképes szakmai önéletrajz
•         Corona vírus elleni oltottság igazolása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
       
•         Rugalmasság a munkavégzés helyét illetően
Elvárt kompetenciák:
•         Kiváló szintű gyermekközpontúság,
•         Kiváló szintű precíz,pontos munkavégzés,
•         Kiváló szintű megbízhatóság,
•         Kiváló szintű kommunikációs készség,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 18.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
•         Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 25.