Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Érdi Kincses Óvoda bemutatkozása

 

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.
A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen,
és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyre akkori fejlődése fokán szüksége van.”
(Maria Montessori)

 
 
Kedves Szülők! Tisztelt Érdeklődők!

               Szeretettel köszöntöm Önöket az Érdi Kincses Óvoda honlapján, melyet azzal a céllal hoztunk létre, hogy megismerkedhessenek óvodáinkkal, óvodásaink mindennapjaival, hírt adjunk eseményeinkről. Szeretnék, ha tájékozódnának nevelési elveinkről, céljainkról, eredményeinkről. Reméljük, hogy hasznos ismeretekkel, információkkal szolgálhatunk Önöknek!
         Óvodánk és tagintézményei kulturált, gyermekbarát, családias, derűs és harmonikus környezetben várják a gyermekeket. Az óvodások eredményes és hatékony nevelése érdekében nevelőpartneri viszony kialakítására törekszünk minden családdal. Intézményünkben az Érdi Kincses Óvoda Szülői Szervezete segíti az óvodák és a családok közötti szoros együttműködést.

         Óvodapedagógiai munkánkban kiemelt jeltőségű a hagyományos erkölcsi értékrend jelenléte, annak hiteles és lelkiismeretes átadása. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modellértékűnek tartjuk az óvodapedagógus személyiségét, viselkedését. A gyerekekkel való kapcsolatunk szempontjából elsődleges feladatunk az érzelmi biztonság megteremtése, megőrzése, a kölcsönös megbecsülés, tisztelet, empátia és szeretet kialakítása. Gyermekközpontú szemléletünket, határozott, és következetes nevelésünket áthatja a feltétel nélküli szeretetet és a humor.

            Nevelési programunk középpontjában a játék áll. Valljuk, hogy a játék a kisgyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze is.
A bennünket körülvevő világ megismerését természetes környezetben valósítjuk meg. Mindennapi nevelőmunkánk során játékba integrált korszerű, cselekvő-felfedező, alkotó képességet, kreativitást elősegítő tevékenységeket kezdeményezünk. Fokozott figyelmet fordítunk a szociális és kulturális különbözőségek mellett a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, képességeinek, fejlettségének megfelelő egyéni foglalkoztatásra. Pedagógiai programunk tükrözi gyermekszeretetünket, tudásunkat, a gyermekek iránt érzett felelősségünket, segítőkészségünket, melyek meghatározzák nevelőmunkánkat.

           Kérjük Önöket, legyenek társaink céljaink megvalósításában, és neveljük közösen gyermekeinket az Érdi Kincses Óvoda mind a hét óvodájában, ahol szeretettel várjuk óvodásainkat!


 
„Azért, mert szerettek, jöttem a világra,
Lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek mindig, igaz szeretettel,
A kincsetek vagyok, kicsi kincs, de ember.”
/ismeretlen szerző/

 

Lehóczki Anna Elvira
Érdi Kincses Óvoda
igazgató

Érd, 2021.