Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÉRDI KINCSES ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Óvodai dajka
Munkakör/feladatkör betöltésére.


 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása, valamint az intézmény helyiségeinek takarítása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő       állás        munkakörének        szakterülete        (munkakörcsalád):        Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
Álláshirdető szervezet bemutatása: Az intézmény és tagóvodáinak bemutatása a www.kincsesovoda.hu honlapon található.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény és a juttatások megállapításának szabályait a Kjt. valamint Érd MJV 35/2013 (XI.7) önkormányzati rendelete tartalmazza.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, az Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.
Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül.

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
-Büntetlen előélet
-Cselekvőképesség
-Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú rész szakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Oktatás, tovább nem bontható, Óvodai dajka

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
Egyéb végzettség, Óvodai dajka képesítés
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
-Kommunikációs készség (alap)
-Konfliktus-kezelés (alap)
-Együttműködés (alap)
-Terhelhetőség (egyéb)
-Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

   A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
-fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.04. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: Az írásbeli pályázat után a kiválasztottakkal szóbeli interjú előzi meg a döntést. A pályázat eredményéről a pályázó írásban, e-mailben tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.18. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Érdi Újság, Érd MJV honlapja
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.21.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.30.