Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉRDI KINCSES ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

óvodapedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása, minden olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás a munkakörre előír.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő       állás        munkakörének        szakterülete        (munkakörcsalád):        Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
Álláshirdető szervezet bemutatása: Az intézmény és tagóvodáinak bemutatása a www.kincsesovoda.hu honlapon található.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény és a juttatások megállapításának szabályait a Púétv 2023.évi LII törvény valamint a 401/2023 Puétv. Vhr tartalmazza. A pályázatok benyújtásának módja: -Postai úton, az Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens. Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu e-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett
Elvárt végzettség/képesítés:
6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, óvodapedagógus
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
óvodapedagógus diploma

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
Szövegszerkesztő (pl. Word) - Alapszint
Táblázatkezelő (pl. Excel) - Alapszint
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
Probléma-megoldó készség (alap)
Kommunikációs készség (alap)
Konfliktus-kezelés (alap)
Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
motivációs levél
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.21. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók ,lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.28. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kincsesovoda.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.