Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu


KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 35012
Intézményi iktatószám: 460/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÉRDI KINCSES ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Óvodapedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása, minden
olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás
a munkakörre előír.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
Álláshirdető szervezet bemutatása: Az intézmény és tagóvodáinak bemutatása a www.kincsesovoda.hu honlapon található.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
Az illetmény és juttatások megállapításának szabályait a Kjt., valamint Érd MJV
35/2013 (XI.7) önkormányzati rendelete tartalmazza.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd,
Edit utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
-Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett
Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógus
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
- Szövegszerkesztő (pl. Word) - Alapszint
- Táblázatkezelő (pl. Excel) - Alapszint
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
- Probléma-megoldó készség (alap)
- Kommunikációs készség (alap)
- Konfliktus-kezelés (alap)
- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
- Határidők betartása (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- motivációs levél
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.18. 
A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók ,lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.22. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Érdi újság, Érd MJV honlapja, kincsesovoda.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.02.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.28.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály

alapján a pályázatot kiíró szerv felel.