Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÉRDI KINCSES ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

pedagógiai asszisztens

Munkakör/feladatkör betöltésére.


 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása, a rábízott gyermekek, gyermek csoportok felügyelete és irányítása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő        állás         munkakörének        szakterülete        (munkakörcsalád):        Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
Álláshirdető    szervezet    bemutatása:    Az     intézmény    és     tagóvodáinak     bemutatása     a www.kincsesovoda.hu honlapon található.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény és a juttatások megállapításénak szabályait a Kjt. valamint Érd MJV 35/2013 (XI.7) önkormányzati rendelete tartalmazza.
A pályázatok benyújtásának módja:
-Postai úton, az Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
-Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül.

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
-Büntetlen előélet
-Cselekvőképesség
-Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú rész szakképesítés, vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Oktatás, tovább nem bontható, érettségi

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
-Egyéb végzettség, Pedagógiai asszisztensi OKJ-s képesítés
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
-Probléma-megoldó készség (alap)
-Kommunikációs készség (alap)
-Konfliktus-kezelés (alap)
-Együttműködés (alap)
-Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
-fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.18
A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók ,lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.22 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Érdi Újság, Érd MJV honlapja, www.kincsesovoda.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.28