Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Pedagógiai asszisztens

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nevelő-oktató munkát segítő gondozási, nevelési feladatok ellátása,a rábízott gyermekek, gyermekcsoportok felügyelete és irányítása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő       állás        munkakörének        szakterülete        (munkakörcsalád):        Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd,
Álláshirdető szervezet bemutatása: Az intézmény és tagóvodáinak bemutatása a www.kincsesovoda.hu honlapon található.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény és a juttatások megállapításának szabályait a Púétv 2023.évi LII. törvény valamint a 401/2023 Puétv. Vhr tartalmazza.
A pályázatok benyújtásának módja: -Postai úton, az Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens. Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
-Büntetlen előélet
-Cselekvőképesség
-Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett
Elvárt végzettség/képesítés:
4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
felső     középfokú    rész szakképesítés     vagy     szakképesítés         
szakma     -     középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség,
Oktatás, tovább nem bontható, Érettségi
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
Pedagógiai asszisztensi OKJ-s képzettség
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
-Probléma-megoldó készség (alap)
-Kommunikációs készség (alap)
-Konfliktus-kezelés (alap)
-Együttműködés (alap)
-Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
-    Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.10. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók,lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.17. 00:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.20.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.22.